Training, coaching, ontwerp

Om je te ontwikkelen, moet je ook leren: door praktijkervaring, door feedback, training, coaching of anderszins. Dat vergroot je inzetbaarheid en in het werkplezier.

Hoe kunnen we leren op de juiste manier laten werken in organisaties? Wat is effectief opleiden? En hoe regel je vooraf de implementatie?

Benut mijn expertise als opleidingskundige en trainer-coach.

Kijk verder…

Leven vanuit je kernthema

‘Leven vanuit je kernthema’ is een uitnodiging om te kijken naar een onderliggend patroon in jouw interacties. Het is een toepassing van de mentaliteitenleer.

Vier kernthema’s leveren objectief zelfinzicht en diepgang:
– Autonomie & Relatie
– Ordening & Spontaniteit
– Samen & Alleen
– Kracht & Kwetsbaarheid

Op ieder van ons is één kernthema van toepassing. Wie de kernthema’s doorgrondt heeft goud in handen.

Kijk verder…

Provocatief gespreksmodel

De provocatieve stijl van coachen en hulpverlenen is een verfrissende manier van begeleiden. Met een combinatie van humor, goed contact en uitdaging doet de coach een beroep op de veerkracht van de cliënt.

Hoe houd je als coach grip op alle mogelijke uitdagingstechnieken?

Op deze site bied ik coaches modellen aan, zoals “de drie P’s” en het Provocatieve gespreksmodel (voor beginners en gevorderden).

Kijk verder…